Mobilna Obsługa Nieruchomości

Aplikacja systemu Dom 5 na urządzenia mobilne to nowoczesne i intuicyjne narzędzie wspierające codzienną pracę w terenie związaną z obsługą nieruchomości. Narządzie przeznaczone jest zarówno dla administratorów jak i pracowników służb technicznych. System Dom 5 na urządzenia mobilne pracuje w trybie on-line, gwarantując tym samym dostęp do aktualnych i bieżących danych. Aplikacja posiada interfejs użytkownika dostosowujący się do rodzaju urządzenia, na którym jest uruchamiany - smartfon, tablet. Zakres dostępnych funkcjonalności konfigurowany jest w zależności od potrzeb użytkownika. Aplikacja systemu Dom 5 wymaga środowiska Android od wersji 4.4 (zalecana wersja to 5.0).

Zakres obsługiwanych funkcjonalności:

 • Lista zadań do wykonania obejmująca:
  • weryfikację wprowadzonych zgłoszenia oraz zgłoszeń z IOK,
  • wykonanie zlecenia,
  • akceptację zlecenia,
  • poprawę zlecenia,
  • bieżący nadzór oraz wykonanie oceny stanu technicznego nieruchomości.
 • Powiadomienia o koniecznych do wykonania zadaniach – funkcjonalność dostępna tylko w środowisku Android.
 • Łatwe wyszukiwanie obiektów w bazie danych (osób, nieruchomości, budynków, lokali).
 • Obsługa zgłoszeń w zakresie:
  • dodawania, poprawiania, usuwania,
  • odrzucania zgłoszeń niezasadnych,
  • wystawiania zleceń bezpośrednio do zgłoszenia,
  • uzupełniania o dane z wizji lokalnej,
  • dodawania załączników.
 • Obsługa zgłoszeń dodanych przez Internetową Obsługę Kontrahenta w zakresie ich akceptacji lub odrzucania.
 • Obsługa zleceń w zakresie:
  • dodawania, poprawiania, usuwania,
  • wykonania,
  • akceptacji wykonania lub odrzucenia wykonania i zwrot do poprawy.
 • Obsługa potrzeb remontowych w zakresie dodawania, poprawiania, usuwania.
 • Dokonanie oceny stanu technicznego w oparciu określone przez użytkownika parametry:
  • określanie zakresu nieruchomości,
  • określanie częstotliwości oceny.
 • Zbieranie odczytów dla pojedynczych lokali lub ich zakresu. Funkcjonalność pozwala na określenie kolejności odwiedzania poszczególnych lokali w budynku (od pierwszej klatki do ostatniej lub odwrotnie oraz od pierwszego lokalu do ostatniego w klatce lub odwrotnie), a także automatyczne pomijanie lokali, w których odczyt był już wykonany. W przypadku wprowadzenia odczytu nieproporcjonalnego w stosunku do poprzednich fakt ten jest sygnalizowany użytkownikowi.
 • Wgląd do szczegółowych danych opisujących zasób oraz nieruchomość takich jak:
  • dane podstawowe: numer ewidencyjnym, datę rejestracji, datę dodania, dokument własności, działki, powierzchnię gruntu, dane dotyczące zabytku,
  • współrzędne geograficzne z możliwością określenia lokalizacji bezpośrednio w terenie,
  • załączniki z możliwością dołączania pliku w dowolnym formacie oraz możliwością wstawienia zdjęcia bezpośrednio z urządzenia mobilnego,
  • notatki w zakresie dodawania, poprawiania i usuwania,
  • instalacje,
  • standardy,
  • właściwości,
  • pomieszczenia
 • Wgląd do umowy dotyczącej lokalu w zakresie:
  • podstawy prawnej, typu lokalu, dacie obowiązywania, informacjo o prowadzonych postępowaniach sądowych, wpisach do BIG, ugodach,
  • finansów wskazujących na saldo oraz naliczenie z możliwością wglądu do dokumentów,
  • informacji o stronie umowy oraz jego rodzaju np.: najemca, współuprawniony,
  • informacji o rachunkach bankowych przypisanych do umowy,
 • Pełen wgląd do korespondencji prowadzonej z osobami widziany zarówno z poziomu zasobu, umowy czy osoby.
 • Prezentacja aktualnego stanu środków finansowych wspólnoty np.: środki bieżące, fundusz remontowy, lokaty, kredyty.
 • Wgląd do uchwał wspólnoty oraz informacji o przebiegu głosowania.
 • Podgląd umów dostawców wspólnoty.
 • Podgląd dokumentów od dostawców wspólnoty wraz ze szczegółami dotyczącymi ich płatności.
 • Wgląd do informacji o zarządzie wspólnoty oraz pracownikach obsługujących daną nieruchomość.
 • Wgląd do ogłoszeń prezentowanych w Internetowej Obsłudze Kontrahenta.
 • Dane kontaktowe osoby:
  • dodawania, poprawiania, usuwanie danych kontaktowych np. adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
  • możliwość szybkiego kontaktu z właścicielem, najemcą lub kontrahentem.