Rejestr VAT

Moduł Rejestr VAT umożliwia automatyczne tworzenie pliku JPK_V7M/K wraz z deklaracją VAT-7. Dokumenty powstają w oparciu o wpisy tworzone automatycznie podczas zapisu dokumentów zakupu (moduł Zakup) i sprzedaży (moduły Czynsze Lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Pozostała Sprzedaż, Sprzedaż Zarządcy Wspólnotom, Wkłady i Udziały, Wspólnoty oraz Pożytki) w danej księgowości. Moduł obsługuje deklaracje zwykłe (VAT-7), dla dużego podatnika (VAT-7D), kwartalne (VAT-7K), z możliwością wydruku. Formularze aktualizowane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Moduł wspiera pracę zarządcy wspólnot, które są płatnikami podatku VAT poprzez jednoczesne wygenerowanie wielu deklaracji VAT-7 oraz ich późniejszy wydruk.

Główne funkcje:

 • Automatyczne generowanie pliku JPK_V7M/K wraz z deklaracją na podstawie dokumentów zakupu oraz sprzedaży ewidencjonowanych w systemie Dom 5.
 • Tworzenie elektronicznych deklaracji wraz z plikiem JPK_V7 i jego wysyłka.
 • Możliwość pobrania UPO dla wysłanych dokumentów.
 • Automatyczne tworzenie korekt do uprzednio wystawionych deklaracji i JPK.
 • Obsługa wszystkich rodzajów deklaracji określonych przez ustawodawcę VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz załącznikami typu VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD-ZP oraz VAT-ZW itp.
 • Możliwość wydruku deklaracji technicznej VAT-7.
 • Podział kwoty nadwyżki podatku na cele wynikające z deklaracji, tzn. zwrot na rachunek bankowy, przeniesienie na następny okres.
 • Kontrola kompletności deklaracji na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów.
 • Wgląd do listy wszystkich faktur korygujących wymagających podpisu, wystawionych w systemie Dom 5.
 • Utworzenie automatycznych dekretów księgowych dla wskazanej deklaracji VAT-7 w zakresie przeksięgowania VAT należnego i naliczanego na konto „Rozrachunki z US” oraz zaksięgowania zaokrągleń na konta zespołu 7.
 • Automatyczne przypisanie daty powstania obowiązku podatkowego wg daty sprzedaży (zasada ogólna wg art. 19a ust. 1) oraz wg daty wystawienia dokumentu (zasada szczególna wg art. 19a ust. 5). Możliwość przesunięcia daty powstania obowiązku podatkowego dla nietypowych przypadków.
 • Obsługa korekt faktur sprzedaży zakresie ujęcia w deklaracji tylko podpisanych dokumentów.