Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Moduł Gospodarka Odpadami Komunalnymi służy do kompleksowej obsługi zdarzeń związanych z procesem naliczania i generowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Dane do naliczenia opłaty pobierane z danych źródłowych – umów z najemcami lub zasiedleń właścicieli.
 • Automatyczne tworzenie deklaracji na podstawie zmian danych źródłowych.
 • Automatyczne generowanie dokumentów obciążeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Możliwość drukowania deklaracji zgodnie z wzorem obowiązującym w danej gminie.
 • Automatyczne generowanie przelewów z kwotą opłaty.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.