W ramach usług serwisu oprogramowania oferujemy użytkownikom systemu Dom 5 pomoc w zakresie jego obsługi

  • Aktualizacje wynikające ze zmian regulacji prawnych
  • Rozbudowy systemu Dom 5 na wniosek Użytkowników
  • Usprawnienia istniejących funkcjonalności zwiększające ergonomię korzystania z systemu
  • Gwarancja na poprawne działanie istniejących w systemie Dom 5 funkcjonalności
  • Stanowisko wsparcia technicznego czynne jest w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00. W ramach wsparcia oferujemy również możliwość wykorzystania zdalnego podglądu ekranu użytkownika za pomocą aplikacji TeamViewer