Kasa

Moduł Kasa dedykowany jest kompleksowej obsłudze obrotu gotówkowego w jednostce gospodarczej. Moduł umożliwia pełną obsługę stanowisk kasowych poprzez rejestrację wszystkich dokumentów przechodzących przez kasę jednostki. Istotną cechą modułu Kasa jest jednokrotne księgowanie dokumentu. Dokumenty raportów kasowych są od razu widoczne w ewidencji rejestrów pomocniczych, w których prowadzone są kartoteki z dostawcami i odbiorcami bez konieczności ich ponownego księgowania.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych dla operacji gotówkowych, zgodnie z art. 17 ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Obsługa dowolnie wielu stanowisk kasowych zarówno w ujęciu bilansowym jak i pozabilansowym.
 • Określenie zakresu uprawnień do obsługi wskazanych stanowisk kasowych.
 • Tworzenie raportu kasowego poprzez rejestrację wszystkich dokumentów przychodowych i rozchodowych.
 • Obsługa rozrachunków ewidencjonowanych w modułach Czynsze Lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Windykacje, Pozostała Sprzedaż, Wspólnoty, Pożytki, Zakup, Kredyty, Wkłady i Udziały, Kadry i Płace poprzez możliwość wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego lub kontrahenta i powiązania zapłaty ze wskazanym dokumentem obciążenia. Takie rozwiązanie powoduje minimalizację pracy związanej z windykacją zobowiązań i należności.
 • Księgowanie w czasie rzeczywistym operacji kasowych na kontach rozrachunkowych ewidencjonowanych w modułach Czynsze Lokali Mieszkalnych, Czynsze Lokali Użytkowych, Windykacje, Pozostała Sprzedaż, Wspólnoty, Pożytki, Zakup, Kredyty, Wkłady i Udziały, Kadry i Płace.
 • Możliwość automatycznego utworzenia dokumentu sprzedaży do wskazanej wpłaty kasowej, np. specyfikacje przetargowe.
 • Automatyczne rozksięgowanie operacji dotyczącej wpłaty na zaspokojenie wielu tytułów zobowiązań danej osoby, na podstawie zdefiniowanych przepisów.
 • Automatyczne wyznaczanie stanu początkowego raportu, jako stan końcowy raportu poprzedniego.
 • Możliwość obliczenia reszty za pomocą dedykowanego kalkulatora.
 • Wprowadzanie danych przy użyciu czytników kodów kreskowych.
 • Emitowanie dokumentów KP, KW z możliwością ich anulowania. Operacja anulowania dokumentu kasowego pozostawia odpowiedni ślad w raporcie kasowym.
 • Automatyczne emitowanie wraz z obliczeniem wartości Bankowych Dowodów Wpłat na rachunki bankowe właściciela systemu oraz rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych.
 • Księgowanie raportów kasowych utworzonych przez kasjera i zamkniętych gotówkowo.
 • Rozbudowane mechanizmy wyszukiwań dokumentów np. ze względu na tytuł operacji, numer konta użytego w dekrecie, dokumentów dekretacji, kwotę dokumentu.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.