Obieg Dokumentów

Moduł Obieg Dokumentów służy do zarządzania korespondencją przychodzącą, wychodzącą oraz wewnętrzną firmy zarówno w formie papierowej, jaki i elektronicznej. Pełna integracja z pozostałymi modułami systemu Dom 5 takimi jak Zakup, Koszty, Banki, Wspólnoty zapewnia kompleksową obsługę korespondencji dostosowaną do specyfiki zarządcy.

Przepływ dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi odbywa się zgodnie z wyznaczonymi przez klienta procedurami. Moduł pozwala na szybki dostęp do dokumentów w dogodnym dla użytkownika kontekście np. adresata/nadawcy, ewidencji Moje dokumenty itp. Zapewnia ponadto aktualną informację o stanie realizacji dokumentu oraz osobie zajmującej się dokumentem.

Główne funkcje:

 • Definiowanie procedur obiegu dokumentów w ścisłym powiązaniu ze strukturą organizacyjną jednostki.
 • Definiowanie dzienników korespondencji.
 • Definiowanie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 • Łączenie dokumentów w sprawy.
 • Określenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników w zakresie procedur obiegu dokumentów oraz dzienników korespondencji.
 • Ustalenie posiadacza dokumentu na każdym etapie procedury – odpowiedź na pytanie, kto aktualnie zajmuje się danym dokumentem.
 • Powiązanie pisma przychodzącego z pismem wychodzącym oraz notatką wewnętrzną.
 • Łatwy dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z danym dokumentem.
 • Dołączenie do dokumentów ich zeskanowanych oryginałów.
 • Skanowanie dokumentów bezpośrednio z poziomu aplikacji (wymaga skanera zgodnego ze standardem Twain) pozwala na szybką i wygodną obsługę dokumentów przesłanych w formie papierowej.
 • Definiowanie szablonów dokumentów dla korespondencji i ich automatycznego wypełniania (wymaga Microsoft Office lub OpenOffice). Funkcjonalność zapewnia tworzenie firmowych wzorów dokumentów zapewniając spójność wizualną dokumentacji firmowej.
 • Automatyczne wstawienie do dokumentu numeru pisma i jego wydruk w momencie wpisu dokumentu do dziennika (wymaga Microsoft Office lub OpenOffice).
 • Odbiór poczty elektronicznej z wielu kont pocztowych wraz z automatycznym przypisaniem wiadomości do osoby z ewidencji Osób systemu Dom 5 oraz automatycznym grupowaniem wiadomości w wątki.
 • Wysyłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.
 • Współpracę nad jednym dokumentem wielu osób.
 • Generowanie korespondencji seryjnej do wielu odbiorców wraz z utworzeniem odpowiednich pism na podstawie wskazanego szablonu i możliwością łatwego ich wydrukowania (wymaga Microsoft Office lub OpenOffice).
 • Wsparcie w zakresie obiegu dokumentów zakupu od strony akceptacji formalnej i merytorycznej.
 • Jednorazowe wprowadzenie wielu dokumentów zakupu dla księgowości poszczególnych wspólnot: tworzenie wielu nowych dokumentów w oparciu o dokumenty wprowadzone wcześniej, generowanie główek dokumentów dla wskazanego zakresu wspólnot, szybkie wprowadzanie numerów dla wielu dokumentów według podanego wzorca).
 • Szybki przydział wielu dokumentów zakupu do poszczególnych osób zgodnie z wyznaczonym przez użytkownika algorytmem.
 • Szerokie możliwości określania uprawnień pozwalają na sprawne zarządzanie dokumentacją w tym, również dokumentacją poufną.