Koszty

Moduł Koszty dedykowany jest ewidencji, rozliczeniu, alokowaniu i analizie kosztów, przychodów i pożytków powiązanych z nieruchomościami. Umożliwia precyzyjny podział i rozliczenie kosztów, przychodów i pożytków na rzecz usług związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacji nieruchomości.

Główne funkcje:

  • Podział pożytków, przychodów z działalności na specyfikacje w oparciu o dokumenty not księgowych importowanych z modułu FK oraz pożytków z modułów czynszowych.
  • Przypisanie kosztów i przychodów do nieruchomości, budynków oraz grup zasobów (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, zasoby własne) a także do tzw. grup właścicielskich (mienie spółdzielni, członkowie z prawem lokatorskim do lokalu, członkowie z prawem własnościowym do lokalu, członkowie z prawem do lokalu z wyodrębnioną własnością, osoby nie będące członkami z prawem własnościowym do lokalu, osoby nie będące członkami z prawem do lokalu z wyodrębnioną własnością, właściciele indywidualni i zbiorowy właściciel).
  • Możliwość tworzenia algorytmów podziału kosztów, przychodów i pożytków na podstawie właściwości zasobów i rozrachunków (udziały we współwłasności, powierzchnie, osoby, sztuki lokali, instalacje antenowe, domofony).
  • Prezentacja wyników działalności nieruchomości.