Obsługa Techniczna Nieruchomości

Moduł Obsługa Techniczna Nieruchomości dedykowany jest pracownikom działów technicznych i administracji. Moduł wspiera działania dotyczące dokumentowania zdarzeń związanych z bieżącym nadzorem nad stanem technicznym nieruchomości i zasobów w zakresie obsługi awarii, konserwacji, okresowych kontroli oraz remontów. Opis niniejszych zdarzeń odbywa się za pomocą ewidencji planów, zgłoszeń, zleceń, umów oraz prac wykonanych w ustalonej przez klienta sekwencji. Możliwość samodzielnego definiowania danych technicznych obiektów budowlanych pozwala na skuteczne dopasowanie zakresu ewidencjonowanych informacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Funkcja gromadzenia danych w układzie Książki Obiektu Budowlanego ułatwia bieżący nadzór nad zarządzanymi obiektami.

Współpraca z modułami Zakup, Kadry i Płace oraz Gospodarka Magazynowa pozwala na kompleksową obsługę zdarzeń w zakresie rozliczania kosztów realizowanych prac.

Główne funkcje:

 • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń w zakresie obsługi awarii, remontów i bieżących konserwacji, okresowych kontroli oraz pozostałych prac.
 • Wystawianie zleceń zarówno dla zatrudnionych pracowników np. konserwatorów, jaki i firm zewnętrznych.
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczenia umów na realizację prac związanych z remontami, konserwacjami, okresową kontrolą itp.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 • Ewidencja prac wykonanych w podziale na awarie, remonty i bieżące konserwacje oraz okresowe kontrole.
 • Ewidencjonowanie potrzeb remontowych oraz tworzenia na ich podstawie prowizorium do planu gospodarczo–remontowego.
 • Przygotowanie planów gospodarczo–remontowych.
 • Bieżący nadzór nad realizacją zaplanowanych prac.
 • Tworzenie harmonogramów okresowych przeglądów instalacji oraz obiektów budowlanych.
 • Rozliczenie kosztów prac wykonanych zarówno na podstawie dokumentów zakupów oraz kart pracy.
 • Prowadzenie ewidencji uchwał wspólnot mieszkaniowych zatwierdzających planowane remonty.
 • Ewidencjonowanie poszukiwań wykonawców np. zamówienia publiczne, zapytania ofertowe.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 • Prowadzenie elektronicznej wersji Książki Obiektu Budowlanego.
 • Definiowanie danych technicznych dla obiektów budowlanych.
 • Bieżący dostęp do informacji o wszelkich działaniach realizowanych dla zasobów i nieruchomości.
 • Rozbudowany system przydzielania uprawnień do rejestrów obsługi technicznej.
 • Gromadzenie pełnej dokumentacji technicznej w postaci załączanych do ewidencji plików np. zdjęć, dokumentów, rysunków itp.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.
 • Możliwość ewidencjonowania ubezpieczeń wraz z przypisaniem do zasobów oraz zgłoszeń zdarzeń ubezpieczeniowych z nimi związanych.
 • Możliwość ewidencjonowania protokołów dotyczących nieruchomości, zasobów, umów lub liczników.