Podatki i Opłaty Lokalne

Moduł Podatki i Opłaty Lokalne pozwala na generowanie deklaracji podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego wraz z załącznikami dotyczącymi zwolnień oraz informacji o nieruchomości. Dane niezbędne do obliczenia deklaracji (takie jak, powierzchnie budynków, gruntów, powierzchnie użytkowe lokali, ewidencja nieruchomości, zmiany statusu, prawnego lokali – wyodrębnienia itp.) pobierane są z ewidencji uzupełnianych i wykorzystywanych także przez pozostałe działy jednostki. Szczegółowa ewidencja oraz precyzyjne obliczanie deklaracji powoduje znaczne zmniejszenie kosztów podatku.

W module prowadzone są konta ksiąg pomocniczych zgodnie z art. 17 Ustawy o rachunkowości.

Główne funkcje:

 • Historyczna ewidencja danych będących podstawą do naliczenia podatku (charakterystyka nieruchomości, gruntów, budowli).
 • Automatyczne generowanie rocznych deklaracji podatkowych wraz załącznikami oraz dokumentami księgowymi (naliczenie podatku, rozdzielnik kosztów).
 • Automatyczne wystawianie korekt do deklaracji podatkowych wraz załącznikami oraz dokumentami księgowymi (naliczenie podatku, rozdzielnik kosztów).
 • Bieżący monitoring zmian w ewidencjach mających wpływ na naliczenie podatku od nieruchomości.
 • Weryfikacja różnic w ewidencjach wpływających na naliczenie podatku od nieruchomości względem poprzednich miesięcy. Wydruk wykorzystywany w celu uzasadnienia podstawy wykonania korekty deklaracji.
 • Harmonogram płatności podatku z możliwością generowania przelewu z tego tytułu.
 • Podział kosztów na nieruchomości wraz z możliwością ich rozliczenia.
 • Obsługa wielu urzędów miast bądź gmin.
 • Możliwość definiowania wzorów wydruku deklaracji zgodnie z wymaganiami określonymi przez urząd miasta bądź gminy.
 • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat rejestrowanych w modułach Kasa i Banki.
 • Możliwość wykorzystania indywidualnych rachunków bankowych tzw. płatności masowe umożliwiające automatyczne zaksięgowanie wpłaty bankowej.
 • Indywidualne dostosowanie warunków dekretacji do planu kont użytkownika.
 • Automatyczna dekretacja i księgowanie na kontach księgi głównej.
 • Kontrola kompletności dekretacji dokumentów i ich księgowania w księdze głównej modułu FK podczas zamykania miesiąca.
 • Samodzielne zamykanie okresów księgowych przez użytkownika.
 • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.