Biuro Zamiany Mieszkań

Moduł Biuro Zamiany Mieszkań służy do ewidencjonowania oraz wzajemnego kojarzenia wniosków o zamianę mieszkania według zdefiniowanych kryteriów.

Podczas wprowadzania wniosku o zamianę mieszkania możliwe jest zdefiniowanie szeregu właściwości opisujących lokal do zamiany oraz lokal oczekiwany. Moduł umożliwia dodanie do wniosku załączników w postaci dokumentów tekstowych oraz zdjęć.

Dzięki procesowi kojarzenia ofert użytkownik może dopasować wnioski i znaleźć takie, które spełniają zadane kryteria. Możliwe jest kojarzenie pojedynczych ofert lub wszystkich zewidencjonowanych w systemie.

Funkcjonalność definiowania matryc wydruku zapewnia łatwe tworzenie jednolitych ofert o zamianę mieszkania.

Moduł umożliwia:

  • wprowadzanie wniosków o zamianę mieszkań, opisanych zdefiniowanymi przez użytkownika właściwościami,
  • przypisywanie właściwości osobno dla lokali do zamiany (źródłowych) i lokali oczekiwanych (docelowych),
  • definiowanie trzech typów właściwości o wartościach liczbowych rzeczywistych i całkowitych oraz wartościach katalogowych,
  • kojarzenie wniosków o zamianę lokali pod kątem zgodności wprowadzonych kryteriów (wartości właściwości),
  • prezentowanie ofert w postaci wydruków prezentowanych w oparciu o definiowane matryce,
  • prezentowanie ofert na dedykowanej stronie internetowej, z możliwością konfiguracji jej wyglądu i zawartości.