Dział Członkowski

Moduł Dział Członkowski dedykowany jest spółdzielniom mieszkaniowym – wspiera pracę działów członkowskich w zakresie prowadzenia rejestru członków, obsługi walnych zgromadzeń członkowskich, korespondencji z członkami spółdzielni oraz ewidencji praw do lokali.

Moduł jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Dom 5.

Główne funkcje:

  • Prowadzenie rejestru członków z pełną historią zachodzących zdarzeń takich jak: przyjęcie w poczet członków, ustanie członkostwa wraz z jego przyczyną itp.
  • Ewidencjonowanie zdarzeń związanych ze zmianą praw własności do lokali – przekształcenia, wyodrębnienia, zakup, sprzedaż wraz z możliwością automatycznego powiadomienia wskazanych osób z innych działów np. eksploatacji o konieczności ustalenia wysokości naliczenia.
  • Ewidencja grup członków na potrzeby walnego zgromadzenia członków.
  • Generowanie korespondencji z członkami spółdzielni.
  • Wbudowane zestawienia rejestrów najmu, osób prawnych, członków zamieszkałych itp.
  • Możliwość podglądu informacji finansowych lokatora z niemal każdego miejsca w systemie.
  • Możliwość samodzielnego tworzenia wielu wzorców korespondencji seryjnej.
  • Kontrolowany dostęp użytkowników do ewidencji i procesów obsługiwanych w module.