LOGIKA BIZNESOWA

W dzisiejszych czasach od systemu klasy ERP oczekujemy nie tylko szybkiego dostępu do niezbędnych w działalności firmy informacji, ale także zapewnienia maksymalnego poziomu kontroli poprawności wprowadzanych danych oraz wsparcia obsługi złożonych procesów gospodarczych. System Dom 5 należy do najbardziej zaawansowanych rozwiązań tego typu na polskim rynku.

Kontrola poprawności danych

W system Dom 5 zostało wbudowanych niemal 10 000 reguł biznesowych zabezpieczających przed popełnieniem błędu, począwszy od kontroli poprawności tak podstawowych danych jak numer rachunku bankowego czy numer PESEL po automatyczną kontrolę obrotów ksiąg pomocniczych z obrotami księgi głównej, kontrolę poprawności deklaracji np. VAT–7, CIT–8, podatek od nieruchomości.

Obsługa złożonych procesów

System Dom 5 nie tylko obsługuje standardowe procesy takie jak naliczenie obciążeń czy dekretacja dokumentów, ale automatyzuje również prace związane z tworzeniem dekretów księgowych na podstawie specyfikacji kosztowych (np. podział kosztów zimnej wody pomiędzy lokale mieszkalne i użytkowe) czy rozksięgowanie wpłat z uwzględnieniem sald i naliczeń. Rozwiązania tego typu w znaczący sposób zwiększają efektywność pracy przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wystąpienia pomyłki.

Przepływy danych

Dla organizacji zarządzających zasobami o różnej strukturze własności dedykowane są automatyczne przepływy dokumentów księgowych między poszczególnymi podmiotami np.: faktury za zarządzanie wspólnotami są automatycznie księgowane jako dokumenty zakupu w księgowościach wspólnot czy obsługa odsprzedaży pomiędzy wspólnotami.

Automatyczne korygowanie danych

W wielu przypadkach informacja o zdarzeniu dociera do zarządcy ze znacznym opóźnieniem np.: informacja o wykupie, sprzedaży lokalu, zmianie liczby osób lub powierzchni lokalu czy zwykłej pomyłki ujawnionej po złożeniu deklaracji podatkowej. Zdarzenia takie często powodują konieczność dokonania korekt do utworzonych wcześniej dokumentów. System jako jeden z nielicznych w pełni obsługuje tego typu sytuacje tworząc odpowiednie dokumenty korygujące.