Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Sacer s.c. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Waszyngtona 34/36, kod pocztowy:
81-342. Informację odnośnie Twoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z nami pod adresem: odo@sacer.pl.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu umówienia i przeprowadzenia prezentacji oraz marketingu produktów własnych i usług firmy Sacer s.c.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowane)?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Jakie są moje prawa?

Masz prawo do:

  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, przedstawić oferty produktowej, jak również przeprowadzić prezentacji naszego produktu.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym partnerom biznesowym.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na terenie Unii Europejskiej i nie będziemy ich udostępniać poza granice Unii Europejskiej.