Aktualności

RODO: Nowe funkcjonalności systemu Dom 5
2018-05-18

Informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) System Dom 5 rozbudowano o szereg funkcjonalności wspierających ochronę danych osobowych osób fizycznych.

 

Zmiany zostały wprowadzone do wersji o numerze 5.3.72Informujemy również, że nowe funkcjonalności zostały udostępnione wszystkim Użytkownikom systemu nieodpłatnie, w ramach serwisu oprogramowania.

 

Szczegóły dotyczące funkcjonalności znajdują się w dokumentacji systemowej oraz na stronie https://www.sacer.pl/artykuly/rodo.

 

Nowa funkcjonalność: generowanie JPK
2016-06-27

Informujemy, że system Dom 5 rozbudowano o funkcjonalność  generowania plików JPK.

Zmiany zostały wprowadzone do wersji o numerze 5.3.34.

Informujemy również, że funkcjonalność została udostępniona wszystkim Użytkownikom systemu nieodpłatnie, w ramach serwisu oprogramowania.

Szczegóły dotyczące funkcjonalności znajdują się w dokumentacji systemowej.

Zmiana siedziby Sacer s.c.
2016-03-25

Uprzejmie informujemy, że od 25 marca 2016 r. nasze biuro zlokalizowane jest pod poniższym adresem:

Sacer s.c.
ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia


Pozostałe dane jak NIP, REGON, nr telefonów, faksu oraz dotychczasowe adresy emailowe nie ulegają zmianie.

Udział Sacer s.c. w XV Kongresie PFSZN
2015-09-16

W dniach 16-17 października 2015 r., na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się jubileuszowy, XV Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

 

Firma Sacer s.c., jako wiodący producent nowoczesnego oprogramowania do zarządzania zasobami mieszkalnymi, została zaproszona do udziału w kongresie i wygłoszenia wykładu zatytułowanego "Zarządca bliżej mieszkańca dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych". Tematem wykładu były nowe możliwości wykorzystania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dom 5 w oparciu o urządzenia mobilne typu tablet lub telefon komórkowy.

Wsparcie wyjazdu na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination
2015-06-25

Firma Sacer s.c., we współpracy z Partnerem Handlowym, firmą Sacer Południe, wsparła finansowo wyjazd dzieci i młodzieży na Światową Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination.

Prezentacja - nowości w systemie Dom 5
2015-06-01

Spotkania informacyjne zorganizowane w dniach 28.05.2015 r. (Wrocław) oraz 29.05.2015 r. (Gdynia) zgromadziły około 200 osób będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym przedstawicieli zakładów i jednostek budżetowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz firm sektora prywatnego.

Program wydarzenia został podzielony na 2 sesje, których tematem były:

1. Wsparcie informatyczne dla zarządcy w obszarze wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Temat ten był doskonałą okazją do merytorycznych dyskusji nad kształtem Ustawy oraz stosowaną praktyką. W opiniach licznie przybyłych uczestników nowy produkt Sacer s.c. w znacznym stopniu zmniejszy nakłady pracy w zakresie sporządzania deklaracji, księgowania płatności za zobowiązania wobec urzędów gmin, a dzięki swojej elastyczności obsłuży różne sposoby naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zarządca bliżej mieszkańca dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych. Zaprezentowane przez Sacer s.c. rozwiązanie dla urządzeń mobilnych spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem wśród gości. Potwierdziło to nasze przekonanie, iż obrana droga rozwoju systemu Dom 5 jest zgodna z kierunkami rozszerzania usług proponowanych przez zarządców nieruchomości. Komentarze uczestników wskazują, iż wzajemna wymiana doświadczeń odkryła nowe obszary zastosowania urządzeń mobilnych dla podniesienia jakości świadczonych usług.

 

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywny udział i zgłoszone wnioski dotyczące kierunków dalszej rozbudowy zaprezentowanych produktów.

Udział Sacer s.c. w XIV Kongresie PFSZN
2014-10-06

Firma Sacer s.c., jako wiodący producent nowoczesnego oprogramowania do zarządzania zasobami mieszkalnymi została zaproszona do udziału w kongresie i wygłoszenia wykładu zatytułowanego "Nowoczesne technologie w pracy zarządcy nieruchomości". Na wykładzie przedstawiono najnowsze trendy w rozwoju funkcjonalności systemów informatycznych, ułatwiające codzienną pracę zarządcy i wspomagające bezpośrednią, obustronną komunikację pomiędzy zarządcą a mieszkańcem. Przedstawiona tematyka spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników kongresu.

 

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za ciekawą wymianę informacji oraz organizatorom za zaproszenie i świetnie zorganizowaną konferencję.

 

Zakończenie wdrożenia systemu w KZGM Katowice
2014-04-30

Firma Sacer s.c. zakończyła wdrożenie systemu Dom 5 u kolejnego znaczącego klienta - w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Kontrakt obejmował dostawę, instalację, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z systemem obsługi baz danych.
 

Zakończenie wdrożenia systemu w AZK Łódź
2014-03-13

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż firma Sacer s.c. z sukcesem zakończyła realizację projektu obejmującego "dostawę i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego dla jednostek miasta Łodzi realizujących zadania zarządzania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa, a także będącymi nieruchomościami w zarządzie Gminy oraz poza zarządem Gminy, w których Gmina bądź Skarb Państwa posiada udział we współwłasności niepodzielnej". Tym samym system Dom 5 obsługuje praktycznie całe zasoby lokalowe zarządzane przez Administracje Zasobów Komunalnych w Łodzi.

Nowa funkcjonalność: głosowanie uchwał przez Internet
2014-02-21

Moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta został rozbudowany o możliwość prezentacji podejmowanych przez wspólnotę mieszkaniową uchwał, a także udostępniono możliwość głosowania w sprawie uchwał drogą elektroniczną.

Nowa funkcjonalność: e-Deklaracje
2014-01-31

W systemie Dom 5 udostępniono funkcjonalność pozwalającą na tworzenie elektronicznych wersji generowanych w systemie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w module Płace oraz z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7) w module Rejestr VAT. W ramach udostępnionych funkcjonalności e-Deklaracje przekazywane są drogą elektroniczną bezpośrednio do systemu Ministerstwa Finansów, zapewniając tym samym zgodność z Rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Badanie satysfakcji klientów
2014-01-10

Dziękujemy wszystkim użytkownikom systemu Dom 5, którzy zechcieli poświęcić swój czas i wzieli udział w badaniu mającym na celu ocenę systemu oraz oferowanych przez nas usług. Wszystkie Państwa opinie i uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane, a sformułowane na ich podstawie wnioski pozwolą na podjęcie działań zmierzających do dalszej poprawy naszych produktów, a tym samym zwiększenie stopnia zaspokojenia Państwa potrzeb i oczekiwań.

Nowa funkcjonalność: import faktur z plików XML
2013-09-20

W systemie Dom 5 udostępniono funkcję importu faktur elektronicznych z plików XML. Funkcjonalność ta pozwala również na import informacji dodatkowych (zawartych w załącznikach do faktury), wykorzystywanych podczas rozliczania mediów. Więcej informacji o imporcie faktur znajduje się w dokumentacji systemu.

Udostępnienie nowej wersji systemu Dom 5.2
2013-06-12

Jest nam miło poinformować, iż udostępniona została nowa wersja systemu Dom 5 o numerze 5.2. W wersji tej znacząco rozbudowano funkcje masowego wysyłania korespondencji drogą elektroniczną oraz wprowadzono panel obsługi dokumentów sprzedaży, pozwalający na obsługę i monitorowanie procesu sprzedaży. Więcej informacji o zmianach znajduje się w dokumentacji systemu.

Nowa funkcjonalność: nowe algorytmy w mediach
2012-12-12

Z uwagi na coraz większą świadomość mieszkańców w kwestii ponoszenia kosztów zużycia mediów i uchwalania nowych regulaminów rozliczenia kosztów zawierających skomplikowane metody zmierzające do obliczenia kosztu dla odbiorcy końcowego, firma Sacer s.c. postanowiła zaprojektować i wdrożyć do stosowania przez Użytkowników systemu Dom 5 zmienioną strukturę algorytmów do podziału i rozliczenia kosztów mediów. Zmiany zostały wprowadzone w wydaniu 5.1.10.

Nowa funkcjonalność: technologia RFID
2012-10-03

W wydaniu 5.1.6.0 systemu Dom 5 udostępniono nową funkcjonalność pozwalającą na automatyczną obsługę inwentaryzacji środków trwałych za pomocą spisu z natury z zastosowaniem najnowszej technologii RFID (z ang. Radio-frequency identification). Technologia polega na radiowym odczycie tagu, którym oznaczony jest każdy z inwentaryzowanych środków trwałych za pomocą przenośnego terminala, a następnie import uzyskanych w ten sposób danych do ewidencji spis z natury. Wykorzystanie technologii RFID w procesie inwentaryzacji zdecydowanie usprawnia i przyśpiesza jego obsługę.

Udostępnienie nowej wersji systemu Dom 5.1
2012-07-25

W wersji 5.1. zwiększono ogólną wydajność systemu przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na pamięć. Znaczącej rozbudowie uległy również zestawienia definiowalne.

Udział w serii konferencjach branżowych
2012-06-04

W okresie marzec - maj 2012 r. firma Sacer s.c. we współpracy z Polskim Instytutem Rozwoju Rynku przeprowadziła cykl wykładów w ramach Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości. Tematem wykładów były systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami lokalowymi. Cykl objął 7 miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań oraz Wrocław. W całym cyklu wzięło udział prawie 800 osób pracujących w branży zarządzania zasobami lokalowymi.