• Czerwiec miesiącem walnych zgromadzeń członków spółdzielni mieszkaniowych

    Opublikowano

    W życiu każdej spółdzielni mieszkaniowej maj i czerwiec to wyjątkowe miesiące. To czas, kiedy odbywają się walne zgromadzenia członków spółdzielni, stanowiące kluczowy moment dla funkcjonowania i rozwoju każdej spółdzielni. Dla Zarządu to okazja do przedstawienia sprawozdań z działalności, omówienia planów na przyszłość związanych z budżetem, ale też wskazanie drogi dla usprawnienia działania organów spółdzielni na rzecz jego członków.