Proces wdrożeniowy

Firma Sacer s.c. w ciągu wielu lat prowadzonych wdrożeń opracowała i rozwinęła autorską metodę wdrożenia systemu informatycznego opartą o metodologię zarządzania projektami PRINCE2®.

Metodologia ta pozwoliła nam na osiągnięcie 100 procentowej skuteczności wdrożeń, przy jednoczesnym skróceniu czasu wdrożenia - przeciętnie od 4 do 6 miesięcy nawet w dużych organizacjach.

1

Proces Wdrożeniowy - Ludzie Ludzie Doświadczenie naszych pracowników oraz znajomość specyfiki branży zarządzania nieruchomościami, w połączeniu z fachowością przedstawicieli klienta działających w zespole wdrożeniowym, gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia. Nasi pracownicy posiadają certyfikaty oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje z różnych dziedzin zarządzania takich jak: finanse i rachunkowość, kadry i płace, PRINCE2® itp.

2

Proces Wdrożeniowy - Analiza Analiza Przeprowadzenie szczegółowej analizy występujących u klienta zdarzeń gospodarczych, obiegu dokumentów, zakresu odpowiedzialności oraz dotychczas stosowanych rozwiązań pozwala na zaproponowanie klientowi optymalnych dla niego rozwiązań pozwalających na maksymalne wykorzystanie możliwości wdrażanego systemu.

3

Proces Wdrożeniowy - Konwersja Konwersja Wieloletnie doświadczenie w zakresie przenoszenia danych z dotychczas stosowanego systemu informatycznego klienta do systemu Dom 5 pozwoliło na opracowanie narzędzi do importu danych z większości obecnych na rynku systemów. Automatyczna weryfikacja danych ogranicza do minimum pracochłonność związaną z oceną poprawności przeniesionych informacji.

4

Proces Wdrożeniowy - Prototyp Prototyp Baza danych systemu Dom 5 utworzona po konwersji umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu w trakcie szkoleń oraz symulację obsługi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych występujących u klienta. Takie rozwiązanie pozwala na wybór optymalnej parametryzacji poszczególnych elementów systemu przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji systemu.

5

Proces Wdrożeniowy - Szkolenia Szkolenia Szkolenia prowadzone są na bazie danych przeniesionej z poprzedniego systemu, co znacząco ułatwia proces zapoznawania się z funkcjonalnościami systemu Dom 5. Osoby prowadzące szkolenia posiadają wieloletnie doświadczenie szkoleniowe oraz gruntowną znajomość specyfiki zarządzania nieruchomościami. Gwarantuje to naszym klientom nabycie niezbędnych do codziennej pracy umiejętności.

6

Proces Wdrożeniowy - Start Start Wysoka skuteczność konwersji danych oraz dobre przygotowanie użytkowników, pozwalają na efektywne rozpoczęcie bieżącej pracy w systemie Dom 5 bez konieczności kontynuowania równoległej pracy w poprzednim systemie. Wysiłek włożony w prace poprzedzające start systemu zapewnia dochowanie terminów obsługi kluczowych zdarzeń gospodarczych takich jak np.: wystawianie faktur VAT za usługi ciągłe, tworzenie list płac, deklaracji VAT, CIT 8, przyjmowanie wpłat od lokatorów, księgowanie wyciągów bankowych itp.

7

Proces Wdrożeniowy - Konsultacje Konsultacje Nasi pracownicy wspierają użytkowników w bieżącej pracy zapewniając asystę podczas wykonywania kluczowych operacji w systemie. Konsultacje te prowadzone są zarówno w siedzibie klienta, jak i zdalnie dzięki nowoczesnym narzędziom łączności.