POLITYKA JAKOŚCI

Firma Sacer s.c. działa na rynku rozwiązań informatycznych dla zarządców nieruchomości w dziedzinie produkcji i obsługi specjalistycznego oprogramowania, jego rozwoju oraz usług okołoproduktowych. Nadrzędnym celem firmy jest uzyskanie zadowolenia i satysfakcji Klienta przez wytwarzanie nowoczesnego i niezawodnego oprogramowania:

 • dostosowanego do oczekiwań naszych Klientów,
 • zgodnego z wymogami formalno-prawnymi,
 • stanowiącego bezpieczną platformę do dokumentowania procesów biznesowych naszych Klientów,
 • nadążającego za modyfikacją celów i zadań bezpośrednich jego użytkowników.

W celu zapewnienia ciągłego rozwoju oraz wysokiej jakości świadczonych usług podejmowane są następujące działania:

 • rozpoznanie nowych wymagań naszych Klientów,
 • reagowanie na wszelkie sugestie i uwagi naszych Klientów,
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie produkowanego oprogramowania,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikom wytwarzanego oprogramowania poprzez udostępnienie usług i konsultacji w sprawach obsługi oprogramowania,
 • wzbogacanie proponowanej oferty produktów i usług,
 • sprawną i terminową realizację usług,
 • korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych,
 • zapewnienie zasobów kadrowych i technicznych do realizacji powyższych celów,
 • propagowanie powyższych celów wśród pracowników Firmy.

Prawidłowa realizacja powyższych działań zapewniona jest poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Najwyższe kierownictwo firmy zobowiązuje się do spełniania mających zastosowanie wymagań, ciągłego doskonalenia SZJ oraz przeglądania i nadzorowania założeń, celów oraz środków ich realizacji zapisanych w niniejszym dokumencie.

Certyfikat