Jednolity Plik Kontrolny

JPK czyli jednolity plik kontrolny został wprowadzony do polskiego systemu prawnego na podstawie art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mogą zostać zobligowane przez organ podatkowy do przekazania całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej o ustalonej strukturze logicznej. Definicje tych struktur określa się zbiorczo mianem JPK.

Pliki odwołują się do danych finansowo-księgowych przedsiębiorstw i zawierają precyzyjną informację na temat dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę obliczenia zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie ich kosztów.

Obowiązek przekazania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego został przez ustawodawcę rozłożony w czasie.

Duże przedsiębiorstwa Od 1 lipca 2016 roku
 • co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • na żądanie organu podatkowego zestaw plików JPK
Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 roku co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • od 1 lipca 2018 roku na żądanie organu podatkowego zestaw plików JPK
Mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2018 roku co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • od 1 lipca 2018 roku na żądanie organu podatkowego zestaw plików JPK

Mając na uwadze powyższe wymagania, system Dom 5 rozbudowano o funkcjonalność generowania plików JPK. Zmiany zostały wprowadzone do wersji 5.3.34. Informujemy ponadto, że funkcjonalność udostępniona została wszystkim Użytkownikom systemu nieodpłatnie, w ramach serwisu oprogramowania.

Firma Sacer s.c. dołożyła wszelkich starań, aby wykorzystanie funkcjonalności nastąpiło bez konieczności dodatkowej parametryzacji. Użytkownik, po aktualizacji oprogramowania będzie ewidencjonował dane w systemie Dom 5 zgodnie z dotychczasowymi procedurami. Na podstawie danych generowane będą pliki JPK zawierające informacje zgodne ze strukturami zdefiniowanymi przez Ministerstwo Finansów. Obowiązek obejmuje utworzenie następujących plików:

 • Księgi rachunkowe – zapisy księgowe Księgi Głównej (moduł FK)
 • Wyciąg bankowy – operacje wybranych rachunków bankowych (moduł Banki)
 • Magazyn – dowody księgowe dokumentujące obrót magazynowy (moduł Gospodarka Magazynowa)
 • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – rejestry sprzedaży i zakupu VAT (moduł Rejestr VAT)
 • Faktury VAT – szczegółowa ewidencja dokumentów sprzedaży i zakupu objętych ustawą o podatku od towarów i usług (moduły Czynsze Lokali Mieszkalnych / Czynsze Lokali Użytkowych / Pozostała Sprzedaż / SZW / Pożytki / Wkłady i Udziały / Wspólnoty / Zakup)

Z uwagi na to, że zaprezentowane struktury plików oraz dotychczasowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w dalszym ciągu pozostawiają pewne wątpliwości, należy spodziewać się, że struktura plików będzie modyfikowana. W związku z powyższym, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami na bieżąco monitorujemy niniejsze zmiany oraz podejmujemy odpowiednie działania w zakresie dopasowania systemu Dom 5.