Prezentacja - nowości w systemie Dom 5

2015-06-01

Spotkania informacyjne zorganizowane w dniach 28.05.2015 r. (Wrocław) oraz 29.05.2015 r. (Gdynia) zgromadziły około 200 osób będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym przedstawicieli zakładów i jednostek budżetowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz firm sektora prywatnego.

Program wydarzenia został podzielony na 2 sesje, których tematem były:

1. Wsparcie informatyczne dla zarządcy w obszarze wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Temat ten był doskonałą okazją do merytorycznych dyskusji nad kształtem Ustawy oraz stosowaną praktyką. W opiniach licznie przybyłych uczestników nowy produkt Sacer s.c. w znacznym stopniu zmniejszy nakłady pracy w zakresie sporządzania deklaracji, księgowania płatności za zobowiązania wobec urzędów gmin, a dzięki swojej elastyczności obsłuży różne sposoby naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zarządca bliżej mieszkańca dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych. Zaprezentowane przez Sacer s.c. rozwiązanie dla urządzeń mobilnych spotkało się z bardzo gorącym przyjęciem wśród gości. Potwierdziło to nasze przekonanie, iż obrana droga rozwoju systemu Dom 5 jest zgodna z kierunkami rozszerzania usług proponowanych przez zarządców nieruchomości. Komentarze uczestników wskazują, iż wzajemna wymiana doświadczeń odkryła nowe obszary zastosowania urządzeń mobilnych dla podniesienia jakości świadczonych usług.

 

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywny udział i zgłoszone wnioski dotyczące kierunków dalszej rozbudowy zaprezentowanych produktów.

Wróć